Bli fast giver til Hørselshemmedes landsforbund

DIN HØRSEL – VÅR SAK

 

HLF jobber for å gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen. Din støtte gjør dette mulig. Som fast giver støtter du HLF med et regelmessig beløp. Vi er opptatt av at du skal få vite hva dine bidrag går til og du vil motta jevnlig informasjon om dette. Som fast giver bidrar du til å gi hørselshemmede i alle livets faser et bedre liv. Du er med på å skape et bedre samfunn for oss med hørselsutfordringer.

Tusen takk for din hjelp.

 
Vi lover å bruke gaven der behovet er størst!

Noen av våre hjertesaker:

  • HLF jobber for et universelt utformet samfunn der alle har lik tilgang til deltagelse og informasjon. 
  • HLF jobber for å forebygge at barn, ungdom og voksne får hørselsskader, blant annet i barnehager, på konserter og i yrkeslivet.
  • HLF jobber for at alle filmer og TV-programmer skal tekstes.
  • HLF jobber for at barn med nedsatt hørsel skal ha en god hverdag i barnehage og på skolen. 
  • HLF jobber for å sikre at hørselshemmede fortsatt skal få gratis høreapparat, hørselstekniske hjelpemidler og nødvendig tilrettelegging. 
 


Lilly


Skjønne Lilly (9), kjent fra TV2 serien «Ut av Stillheten», ble født tilnærmet døv. Foreldrene fortvilte da de fikk beskjeden. Hvordan ville livet bli for Lilly? Heldigvis var det hjelp å få. Lilly fikk operert inn Cochlea Implantat (CI).  Å høre igjennom CI-apparatet krever mye trening og god oppfølging slik at barna får god språkutvikling og like muligheter som andre. Takket være HLFs arbeid får Lilly god hjelp og sa sitt første ord 9 måneder gammel. HLF jobber for at hun i fremtiden er sikret like muligheter til deltagelse på skole, jobb og i hverdagen. Det er mye arbeid som gjenstår for at dette skal bli en realitet for Lilly og andre hørselshemmede barn. Ved å gi en gave til HLF er du med på å bidra til at CI-barna får en best mulig fremtid.
 
Foto: Hampus Lundgren/VG

Giverbeløp 
Betalingshyppighet 
BetalingsmåtePersoninformasjon
Fornavn 
Etternavn 
Adresse 
Postnummer 
E-post 
Mobil 
Ønsker du skattefradrag oppgi fødselsnummer her
Vilkår