Gi en Gave
Lilly
Alle barn fortjener en god skolehverdag og en aktiv fritid!
Dessverre viser forskning at mange hørselshemmede barn strever sosialt, er mer ensomme og faglig dårligere enn andre barn. Disse tingene henger ofte sammen

Lilly (11) er født døv, og fikk operert inn CI seks måneder gammel. Hun har fått god tilrettelegging på skolen, i form av hørselsteknisk utstyr. Lillys utfordringer dreier seg mer om samhandling med andre elever og det å knytte sterke relasjoner til jevnaldrende. Trivsel, og det å føle seg som en del av flokken er viktig for å lære!

Det er for liten kunnskap i skolen om undervisning av barn med hørselstap. Med din støtte kan HLF fortsette kampen for en bedre forståelse for- og ivaretagelse av barn med nedsatt hørsel i viktige barne- og ungdomsår!

Hjertelig takk – din støtte er verdifull!



Anonym gave
Fornavn  
Etternavn  
Mobil  
E-post  
Fødselsdato  

Velg beløp  
Ønsker du skattefradrag oppgi fødselsnummer her

Ja takk, jeg ønsker å motta informasjon fra HLF

Julen 2021